Uitstroom

In onderstaande diagram ziet u de uitstroom van onze leerlingen m.b.t. het schooljaar 2018 -2019

18% van de schoolverlaters gaat naar een VSO school