Uitstroom

In onderstaande diagram ziet u de uitstroom van onze leerlingen m.b.t. het schooljaar 2019 -2020