Zorg

Wij werken op SBO Focus met het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) op basis van de Doelgroepenmodel. In dit OPP worden onder andere de ondersteuningsbehoeften van onze leerling beschreven. Wat heeft de leerling nodig om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Een aantal ondersteuningsbehoeften behoren bij ons basisklimaat en bieden we aan al onze leerlingen. Deze ondersteuningsbehoeften zijn in de verschillende klassen van SBO Focus zichtbaar en passen bij wat onze leerlingen nodig hebben. De ondersteuningsbehoeften kunt u hier vinden en zijn onderverdeeld in de gebieden 'leren en ontwikkelen', 'sociaal-emotionele ontwikkeling', 'communicatie', 'executieve functies' en 'de leraar/school'. Voor vragen over deze ondersteuningsbehoeften kunt u altijd contact opnemen met de intern begeleider van onze school of met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Standaard ondersteuningsbehoeften