Samenwerking SO

FocuSpectrum op weg naar een toekomst samen...
Vanaf februari 2018 Focus en Spectrum samen onder één dak!

Het SBO en SO werken samen vanuit een organisch groeimodel.
Vanuit dit model kijken we naar wat we nodig hebben voor de toekomst.
We streven hierbij naar één speciale voorziening binnen ons Samenwerkingsverband (SBO en SO geïntegreerd).
Ons uitgangspunt hierbij is; regulier waar het kan en speciaal waar het moet.
Tevens willen wij passend onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij organiseren.

In het volgende filmpje geven wij onze ontwikkeling weer:
FocuSpectrum