Uitstroom

In onderstaande diagram ziet u de uitstroom van onze leerlingen m.b.t. het schooljaar 2020-2021